Distanční vzdělávání v MŠ

Novela Školského zákona zavedla pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinného předškolního vzdělávání. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

 

Co je distanční vzdělávání

Distanční výuka v MŠ je forma samostudia, kdy výuka neprobíhá za osobní účasti učitelů a dětí v MŠ.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tato výuka je založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněná o občasný přímý kontakt učitele s dítětem, např. prostřednictvím e-mailu, internetu, počítačových programů atd.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku dětí je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (popř. papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) předškoláků MŠ. K tomu je tedy nutná spolupráce rodičů, zákonných zástupců dětí.

 

Kdy se distančně nevzdělává

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu (v době letních prázdnin) nebo je MŠ uzavřena z důvodu rekonstrukce, či v době prázdnin ZŠ (pololetní, jarní, velikonoční, podzimní, vánoční…)

 

Absence dětí

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. Při vyplňování pracovních listů je důležité, že je dítě vyplní, nikoli to, kdy či v jaké denní době je dítě vyplňuje. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno již za absenci.

Omlouvání této absence je obdobné jako při prezenční výuce.

 

Formy vzdělávání distančním způsobem

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku nejen individuálním podmínkám jednotlivých dětí, ale i personálním a technickým možnostem MŠ.

 

·         Online výuka – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném úkolu (synchronní výuka) nebo děti pracují na úkolech v jimi zvoleném čase, vlastním tempem a v on-line prostoru se s učitelem nepotkávají (asynchornní výuka)

·         Offline výuka – jedná se o výuku kdy není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atd.

·         Individuální konzultace – jsou dostupné všem, probíhají telefonicky, prostřednictvím e-mailu či online chatu, ve specifických případech lze sjednat osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

 

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

 

O nás

V naší mateřské škole děti pomalými krůčky poznávají a objevují nejen vše, co je obklopuje, ale také zjišťují, že být mezi kamarády je prima. Respektujeme potřeby a přání každého dítěte a vytváříme dostatečně podnětné prostředí pro celkový rozvoj jeho osobnosti. Přejeme si, aby roky strávené s námi, byly pro děti i rodiče hezkou vzpomínkou.

KONTAKTY

Adresa MŠ:

Svatojánská 680/15

Hradec Králové

PSČ 500 11

Tel.: 495 261 036

E-mail: mspodzamci@mspodzamci.cz

ID datové schránky: 2m4yqt4

IČO: 71295054

 

Jídelna MŠ Sluníčko:

Tel.: 725 796 378; 495 274 596

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pondělí - pátek

6:15 - 16:45 hodin

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. další informace