Již proběhlé projekty

Naděje pro Elišku

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do projektu "Naděje pro Elišku". Jednalo se o projekt, kdy jsme se sběrem

PET víček snažili podpořit Elišku, která bojuje s nevyléčitelnou nemocí - Rettovým syndromem.

O ukončení této sbírky si můžete přečíst zde

Další informace o Elišce naleznete zde:

Naděje pro Elišku 

Letáček 

 

 

 

 

Podpora vzájemného učení pedagogů

Od ledna 2019 se naše MŠ zapojila do projektu "Podpora vzájemného učení pedagogů".               

Cílem projektu je sdílení zkušeností, výměna příkladů dobré praxe, obohacení pedagogů v rámci čtenářské

pregramotnosti a vzájemné čerpání inspirace pedagogů. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Plakát

 

Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí

Ve školním roce 2015/2016 se naše mateřská škola zapojila do projektu Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí. 

Projekt Cepík realizuje nezisková organizace Centrum podpory zdraví, o. s.. Ta v současnosti působí v Ústeckém, Pardubickém, a také Královéhradeckém kraji. Jedná se o autorský projekt, jehož tvůrcem je Ing. Lenka Plzáková.

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. Jedná se o projekt primární prevence se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací. Projekt se zaměřuje na tři oblasti: zdravá výživa, pitný režim, pohybové aktivity.

S dětmi je pracováno formou seriálových divadelních představení a pohybových aktivit s loutkou Cepíkem. V průběhu celého projektu jsou navíc pro děti připraveny pomůcky a materiály opět s tématikou zdravého životního stylu.

Hlavním cílem projektu je primární prevence se zaměřením na předcházení dětské obezity a s tím souvisejících následných nemocí v dětském věku. Děti ve věku 3 - 7 let jsou nenásilnou formou seznámeny se základy zdravého životního stylu, a zároveň jsou u nich založeny správné postoje v oblasti stravování a pohybu.

 

Polámal se mraveneček

Na podzim školního roku 2014/2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu "Polámal se mraveneček", organizovaného Českým červeným křížem.

Pravidla stanovila, že každá přihlášená mateřská škola nahraje krátké libovolné představení (hudební, divadelní, recitační, taneční...) a pošle jej ke zhlédnutí odborné porotě, která vybere nejpovedenější kousky. Mateřská škola, jejíž video se bude porotě nejvíce líbit, bude moci své představení dále prezentovat.

V rámci tanečního kroužku "Pojďme děti dokola", kdy byly přizvány ještě další tanečně nadané děti ze všech tříd, jsme společně secvičili krátkou stejnojmennou choreografii.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. další informace